Home » FINANSE » Oficjalne : czytajcie o wszystkich zmianach w capital controls

Oficjalne : czytajcie o wszystkich zmianach w capital controls

Ministerstwo Finansów postanowiło rozluźnić kontrole przepływu kapitalu na trzech frontach. Zmiany te zostaną wprowadzone po decyzji ministra i dotyczą rachunków terminowych, spłate kredytów oraz przelewy za granice.

Konkretnie:

REZYGNACJA Z RACHUNKÓW TERMINOWYCH

Dopuszczalne jest wcześniejsze, częściowe lub całościowe unieważnienie (rezygnacja z) rachunków terminowych bez ograniczen.

WCZEŚNIEJSZE UREGULOWANIE (SPŁATA) KREDYTÓW

Dopuszczalna jest wcześniejsza spłata do 50% nieuregulowanej podstawy kredytu co zostało wprowadzone 11 marca 2016r.

Wyjątek w ograniczeniach stanowia :

a) spłata gotówkowa lub przelewem z za granicy

b) zaciąganie nowego kredytu, aby dokonać spłaty poprzedniego z tym, że wysokość nowego kredytu będzie równa przynajmniej wartości niespłaconej podstawy pierwotnego kredytu oraz

c) spłata kredytu mieszkaniowego poprzez sprzedaż nieruchomosci, ktora stanowi zabezpieczenie kredytu, ale do podania o taki sposób spłaty kredytu muśi być dołączone oświadczenie, że kredytobiorca dostarczy umowę kupna – sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu miśsiaca po dokonaniu tej spłaty.

WARTOŚCI GRANICZNE PRZELEWÓW

Podwają się wartość przelewów pieniężnych z Grecji za granice z 500 euro do 1000 euro. Dla inwestorów zwiększa się wartość przelewów (wpłat) dokonywanych poprzez placówki bankowe do wartśsci 10.000 euro i zniesiony zostaje obowiązek otrzymania zgody Komisji Specjalnej obowiazujący do niedawna.

OTWARCIE RACHUNKÓW BANKOWYCH

Zezwala się na:

a) otwarcie rachunku bankowego dla jednostek prawnych, firm i przedstawicieli wolnych zawodów, którzy do tej pory nie posiadali rachunków bankowych w żadnym z banków działających na terenie Grecji, a którzy chcieliby korzystać z ofert tych banków.

b) przeniesienie rachunku bankowego obsługującego wypłaty wynagrodzeń od pracodawcy z jednej placówki bankowej do innej pod warunkiem, że pracodawca już posiada w niej rachunek bankowy. W tym przypadku pracowicy bedą mieli prawo wypłaty gotówki z jednego z dwóch banków chyba, że posiadają rachunki bankowe w obu bankach.

c) również studenci posiadają prawo do otwarcia rachunku bankowego do wpłat i wypłat na zadanie jak również do dodania innych osób jako upoważnionych do ich rachunku gdy miejsce ich studiów różni się od miejsca ich dotychczasowego zamieszkania pod warunkiem, że nie mieli do tej pory innego rachunku bankowego.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

 

test