Home » Wiadomości z naszego kraju » Rząd boi się, że obcokrajowcy wykupią lasy. Szykuje specjalną ustawę

Rząd boi się, że obcokrajowcy wykupią lasy. Szykuje specjalną ustawę

Po 1 maja Lasy Państwowe powinny mieć prawo pierwokupu prywatnych gruntów leśnych – stwierdził w Sejmie minister środowiska Jan Szyszko. Dodał, że projekt ustawy w tej sprawie trafił do konsultacji międzyresortowych.

Zgodnie z podpisanym przez Polskę traktatem akcesyjnym po 1 maja grunty rolne oraz leśne mają podlegać wolnemu obrotowi, czyli sprzedaży. Obecnie w Sejmie trwają prace nad projektem resortu rolnictwa, który ma zabezpieczyć grunty rolne przed wykupem przez obcokrajowców.

Z kolei resort środowiska przygotował odpowiednie przepisy dot. zabezpieczenia gruntów leśnych. Jak poinformował minister Jan Szyszko projekt nowego prawa w tej sprawie został skierowany do konsultacji międzyresortowych.

Minister Szyszko zwrócił uwagę, że kwestia wykupu gruntów rolnych i leśnych “budzi duże zaniepokojenie”. – Siła nabywcza Polaka jest zdecydowanie niższa niż w innych państwach UE. Ziemia jest również bardzo atrakcyjnym towarem, także dla kapitału spekulacyjnego (…). Żaden naród nie może przetrwać bez własności ziemskiej. To nie ulega wątpliwości – zaznaczył.

Minister zwrócił uwagę, że także w innych państwa unijnych – mimo wolnego obrotu ziemią – stosowane są pewne rygory. Podał przykład Danii, gdzie ziemia jest bardzo droga i aby ją kupić, należy mieć odpowiednie wykształcenie czy dobrze znać język duński.

Dlatego, jak wyjaśnił, polski rząd będzie chciał zaproponować odpowiednie regulacje dotyczące gruntów leśnych.

Minister Szyszko wyjaśnił, że miałoby to polegać na tym, iż Lasy Państwowe miałyby prawo pierwokupu lasów należących do prywatnych właścicieli. – W przypadku gruntów rolnych chodzi o (zabezpieczenie – red.) własności Skarbu Państwa, jeśli chodzi o Lasy Państwowe, to one już są własnością Skarbu Państwa i w tej chwili są niezagrożone, są świetnie zagospodarowane i nie ma takiego ryzyka, żeby zbankrutowały, a więc są chronione (…) Wychodzimy z koncepcją, by ziemia leśna, ta która jest w rękach prywatnych, mogła być kupowana przez Lasy Państwowe, w ramach zabezpieczenia jej przed wylesieniem, przeznaczeniem na inne cele, w ramach zwiększania lesistości kraju, zgodnie z “Krajowym programem zwiększania lesistości”. Czyli, aby było prawo jej pierwokupu dla Lasów Państwowych – powiedział.

Minister zaznaczył jednocześnie, że takie grunty leśne byłyby kupowane przez LP po cenach rynkowych.

– Ze względu na bezpieczeństwo ekologiczne państwa taka ziemia powinna być kupowana przez Skarb Państwa, czyli Lasy Państwowe – ocenił szef resortu środowiska.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

 

test