Home » Tag Archives: Chios

Tag Archives: Chios

Około 4.000 uchodzców przetrzymywanych jest na Lesbos, Chios i Samos

W hotspots na Lesbos, Chios i Samos znajduje się około 4.000 uchodzcow. Minionej doby na Lesbos przybyło 569 migrantów z Turcji podnosząc ogólną ich liczbę do 2.000 w miejscowości Moria. Zgodnie z danymi z Centrum Kryzysowego ds,migrantów liczba wszystkich migrantów w kraju wynosi 51.430 osób. Do środy rana, na wyspy Północnego M.Egejskiego przybyło 729 osób. Na Lesbos 539, na Chios 83, a na Samos 77. ...

Read More »

Na greckie wyspy dotarli tureccy strażnicy

Szesciu tureckich oficerów przybyło na wyspę Chios. Turcy zarejestrowani sa w Urzędzie ds. Cudzoziemców w mieście Smyrna i umiejscowieni będą w okręgu Chalkious. Obserwować będą procedure relokacji migrantów do Turcji. Tureccy oficerowie zostali przyjęci w Urzędzie Celnym przez naczelnika G.Kewopoulosa, któremu towarzyszyli pracownicy Komisariatu Policji na Chios. Tureccy strażnicy : 4 mężczyzn i 2 kobiety zostaną ulokowani w hotelu na Chios i pozostaną ...

Read More »

test