Home » Tag Archives: inwestycja

Tag Archives: inwestycja

Około 9.000 firm i inwestorów opuszcza Grecje

Cztery z dziesięciu firm rozważają decyzję o opuszczeniu Grecji i przeniesieniu do innego kraju poza granicami. Przyczynami tego stanu są : niestabilność podatkowa, brak możliwości dostępu do aktywów, capital control oraz biurokracja. Zmiana siedziby zainteresowane są kraje Zach.Europy oraz USA. 56% pytanych w sondzie odpowiedziało, że przewiduje, że w ciągu kolejnych 5 lat sytuacja w Grecji na pewno nie ulegnie polepszeniu. W zeszłym roku ...

Read More »

Jeśli inwestować, to w Polsce. Warszawa liderem regionu

Polska nadal pozostaje liderem Europy Środkowej i Wschodniej w oczach inwestorów, choć znacząco pogorszyła się ocena jej stabilności politycznej i przewidywalności gospodarczej – wskazuje ogłoszony we wtorek raport grupy IGCC. Polska nie jest też już postrzegana jako kraj taniej siły roboczej. Wyniki badania, przeprowadzonego wspólnie przez 13 działających w Polsce izb przemysłowo-handlowych, zrzeszonych w International Group of Chambers of Commerce ...

Read More »

test