Home » Tag Archives: Jeziora

Tag Archives: Jeziora

Czyste jeziora – czy to realne?

Jeziora należą do najcenniejszych elementów środowiska przyrodniczego Polski, mają duże znaczenie dla turystyki i rybołówstwa. Niestety, akwenom tym grozi degradacja, której przyczyną jest m.in. wzrost chemizacji rolnictwa i rozwoju urbanizacji. Dlatego konieczne jest podjęcie działań zmierzających do przywrócenia ich do co najmniej dobrego stanu ekologicznego. Wiele czystych niegdyś jezior obecnie ma niewielkie walory estetyczne, rekreacyjne i użytkowe, a jakość wody ...

Read More »

test