Home » GRECJA » Tsipras : Europa tłumaczy przywództwo narodowe tak, aby było to korzystne wyłącznie dla niej
Ôï Øõ÷éáôñéêü Íïóïêïìåßï Áèçííþí åðéóêÝöèçêå ôçí ÐáñáóêåõÞ 12 Áðñéëßïõ 2013, ï ðñüåäñïò ôçò ÊÏ ôïõ ÓÕÑÉÆÁ/ÅÊÌ ÁëÝîçò Ôóßðñáò. (EUROKINISSI/ÃÅÙÑÃÉÁ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÕ)

Tsipras : Europa tłumaczy przywództwo narodowe tak, aby było to korzystne wyłącznie dla niej

O różnym traktowaniu państw w szeroko pojętej Europie “28” mówił w Paryżu, na spotkaniu  z członkami europejskiej lewicy i z ekologami Alexis Tsipras. Wspomniał, że w imie logiki i prawa każdego państwa o samodecydowaniu o sobie, wiele państw zamyka granice przed migrantami wbrew europejskiemu prawu, dotyczącemu migrantów. Równocześnie ocenił nowe samostanowienie państw, mając na uwadze wydarzenia z lipca kiedy to Europa starała się zmuśić Grecje do dotkliwych oszczędności nie pozwalając, wrecz, Grecji na jej samostanowienie. Jednym słowem samostanowienie “tak”, ale w temacie finansów kraju, jednego z czynników demokracji -“niekoniecznie”. Byliśmy wszyscy świadkami narzucenia przez europejską “28” nowemu greckiemu rządowi, wybranemu w demokratycznych wyborach, z innym programem twardych warunków pozostania we współnocie. Doprowadziło to do politycznego horroru, którego wynikiem było “take it or leave it” – powiedział premier Tsipras.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

 

test