Home » Człowiek i Natura » Unia nie chce zbyt ambitnych zmian w polityce klimatycznej

Unia nie chce zbyt ambitnych zmian w polityce klimatycznej

UE nie chce ambitniejszych celów w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. w stosunku do tych uzgodnionych na szczycie w Paryżu. Przywódcy UE potwierdzili w czwartek, że PE i KE “mają pracować nad rozwiązaniami opartymi o wcześniejsze ustalenia”.

Podczas marcowego spotkania ministrów ds. środowiska, które podsumowywało ubiegłoroczny szczyt klimatyczny w Paryżu, kilka krajów Europy Zachodniej naciskało na wyznaczenie ambitniejszych celów redukcji CO2. UE założyła w październiku 2014 r. – na rok przed konferencją klimatyczną COP21 w Paryżu w listopadzie 2015 r. – że ograniczy wydzielanie gazów cieplarnianych do 2030 r. o co najmniej 40 proc. w stosunku do roku 1990.

Przywódcy unijni z zadowoleniem przyjęli w czwartek krytykowaną przez ekologów analizę Komisji Europejskiej, przygotowaną w następstwie globalnego porozumienia klimatycznego zawartego w grudniu w Paryżu. Mówi ona o dalszych krokach, jakie UE powinna uczynić, by wypełnić zobowiązania przyjęte we francuskiej stolicy.

Komisja zapisała, że UE musi być gotowa do uczestnictwa w procesie przeglądania celów, tak jak uzgodniono w Paryżu, aby utrzymać wzrost globalnych średnich temperatur na poziomie poniżej 2 stopni Celsjusza w stosunku do epoki przedindustrialnej. Nie zaproponowała jednak rewizji dotychczasowych unijnych celów klimatycznych – wbrew oczekiwaniom organizacji działających na rzecz ochrony środowiska.

Ministrowie środowiska kilku państw członkowskich, w tym m.in. Niemiec, Austrii, Belgii, Portugalii i Luksemburga, uznali na początku marca, że takie podejście jest zbyt słabe.

Przyjęcie w czwartek przez przywódców unijnych wniosków, w których podkreślono, że punktem wyjścia są dotychczas uzgodnione ustalenia i strategie UE, potwierdza, że nie będzie prób narzucania UE bardziej ambitnych celów. Szefowie państw i rządów zachęcili też Parlament Europejski i Komisję Europejską do pracy nad propozycjami, które wzmocnią bezpieczeństwo energetyczne UE.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

 

test