Home » FINANSE » Jak uregulować zaległości w opłatach za energię elektryczną
ÊÏÉÍÙÍÉÊÏ ÔÉÌÏËÏÃÉÏ ÔÇÓ ÄÅÇ

Jak uregulować zaległości w opłatach za energię elektryczną

Program regulacji zaległości rozpoczyna się 1 kwietnia i trwać będzie do 31 lipca. Klienci będą mogli dokonać regulacji w 36 miesięcznych ratach. Wszyscy dłużnicy proszeni są o skorzystanie z tego wspaniałomyślnego programu firmy energetycznej.

Warunki regulacji

W programie będą mogli wziąć udział wszyscy ci klienci, którzy już prosili o regulacje swoich długów. Wpłata 1 raty przez klienta rozpocznie udział w w/w programie regulacyjnym. W programie nie będą mogli uczestniczyć klienci którzy dopuścili się bezprawnego korzystania ze źródeł energii elektrycznej. Prywatni przedsiębiorcy i firmy, oprócz tego, że rozpoczną regulację długów, wezmą również udział w programie “sinepia”, który przewiduje nagradzanie sumiennych płatników.

Regulacja od 1 sierpnia 2016r

Z chwilą zakończenia poprzedniego programu z dniem 1 sierpnia 2016 rozpocznie się nowy program regulacyjny dla gospodarstw domowych, prywatnych firm oraz inwestyscji.

  • *dłużnicy z umową

wpłata 5% wysokości całego długu

miesięczne raty w wysokości średniego miesięcznego rachunku za energię elektryczną, najmniej 18 rat, najwięcej do 36 rat.

  • dłużnicy bezprawnie korzystający ze źródeł energii elektrycznej

wpłata 15% całego długu

reszta długu w 18 miesięcznych ratach

Z tego programu wyłączeni są min.czasowi klienci, dla których przygotowuje się specjalną regulację, ale również rolnicy, osoby pod szczególną ochroną czy gminne służby wodno-kanalizacyjne.

Warunki

Warunkiem wzięcia udziału w regulacji jest uregulowanie bieżącego rachunku za prąd. W przypadku, gdy klient nie wpłaci 1 raty z powodu problemów ekonomicznych może tę ratę wpłacić w następnym miesiącu i w dalszym ciągu objęty jest programem regulacyjnym. W przypadku zaległości większych niż 1 rata (wiele rat) w bieżącym roku klient nadal będzie objęty regulacją, ale zmuszony będzie do zapłaty wszystkich rat na dany rok oprócz jednej.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

 

test